• Home
  • Språkteknologiskt arbete i OrdiL-projektet i "OrdiL - en korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år"

Språkteknologiskt arbete i OrdiL-projektet i "OrdiL - en korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år"

Sourcetitle: 
OrdiL - En korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare del.
Year of publication: 
2007
PublicationType: 
Chapter in monograph, book
To the top

Page updated: 2012-01-30 14:03

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading