Spel och tal

Sourcetitle: 
Mittuniversitetet, Sundsvall, 2007-11-01
Year of publication: 
2007
PublicationType: 
Conference paper - non peer reviewed

Det surreella talsystemet innefattar alla våra vanliga talsystem, såsom de rationella och de reella talen, men också infinitesimala tal (positiva tal som är mindre än alla positiva reella tal) och oändliga ordinaltal (ordningstal för oändligheter). Talsystemet uppkom som ett verktyg för att analysera enkla kombinatoriska spel. Jag skall ge en kortfattad översikt av talsystemet samt dess tillämpningar inom spelteori.

http://maya.phil.gu.se/fredrik/material/surreella_miun_handout.pdf

To the top

Page updated: 2012-01-30 14:02

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading