Lekbot

A talking and playing robot for children with communicative disabilities

En talande och lekande robot för barn med funktionshinder

Project description (in English)

Lekbot is a collaboration between DART, Talkamatic and the Dept. of philosophy, linguistics and theory of science, University of Gothenburg. It is funded by VINNOVA, and runs from March 1, 2010 to August 31, 2011.

The project uses current theory and technology in human communication, computer communication and dialogue systems to develop a toy that is fun and interesting for young people with communicative disabilities. The toy helps the development of dialogical communication, an area that is normally problematic for these children. Children with severe disabilities often have few opportunities to play independently and to interact on equal terms with children without disabilities, and here Lekbot enables children with and without disabilities to interact and learn from each other.

The Lekbot toy developed in the project is a radio-controlled robot that can be used by children with severe physical and/or cognitive disabilities, such as cerebral palsy or autism. The robot is controlled by the child through touch-screen symbols. The symbols are translated into spoken language, so that the touch screen "talks" to the robot and acts as the child's voice. The robot can, in turn, talk to the child using spoken language, and the child can again answer using the touch screen.

The Lekbot project is a development of TRIK.

The robot is built using Lego Mindstorms NXT, and the dialogue system is developed using GoDiS. The project is supported by Acapela, whose speech synthesis is used for both the touch screen and the robot.

Publications

  • A leaflet describing Lekbot (in Swedish): [lekbot-broschyr.pdf]
  • Abstract for poster at the third Swedish Language Technology Conference (SLTC 2010), Linköping 28-29th October 2010: [lekbot-sltc2010.pdf]
  • Paper describing Lekbot and our evaluation, presented at SLPAT 2011, 2nd Workshop on Speech and Language Processing for Assistive Technologies, Edinburgh 30th July 2011: [lekbot-slpat2011.pdf]
  • A news story from Swedish TV4, June 21st 2011: [tv4play, link apparently dead]
  • A news story from Swedish SVT Västnytt, May 8th 2014: [svt.se]

Contact: lekbot "at" talkamatic.se

Project description (in Swedish)

Lekbot är ett samarbete mellan DART, Talkamatic och Inst. för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet. Det finansieras av VINNOVA, och pågår 1 mars 2010 till 31 augusti 2011.

Projektet utnyttjar aktuell teknik inom mänsklig kommunikation, datakommunikation och dialogsystem för att förse unga människor med kommunikationssvårigheter med en rolig och spännande leksak, som dessutom hjälper dem att utveckla sin förmåga inom ett område där deras funktionshinder i vanliga fall hindrar dem, nämligen dialog. För barn med stora rörelsehinder finns få möjligheter att leka självständigt och att samspela på lika villkor med barn utan funktionshinder. Genom en leksak som barn kan använda oavsett funktionshinder eller ej, ges barnen möjlighet att samspela och lära av varandra.

I Lekbot utvecklas en radiostyrd robot som kan användas av barn och ungdomar med svåra fysiska och /eller kommunikativa funktionshinder, såsom cerebral pares eller autism. Roboten styrs av barnet genom att peka på symboler på en pekskärm. Symbolerna översätts till talat språk, så att pekskärmen "pratar" med roboten och berättar vad barnet vill. Roboten å sin sida kan ställa frågor tillbaka, som barnet svarar på genom att peka på symboler.

Lekbotprojektet är en vidareutveckling av TRIK.

Roboten är byggd med Lego Mindstorms NXT, och dialogsystemet utvecklas i GoDiS. Projektet stöds av Acapela, vars talsyntes används för både pekskärmen och roboten.

Publikationer

  • En broschyr som beskriver Lekbot: [lekbot-broschyr.pdf]
  • Abstract för poster på den tredje Swedish Language Technology Conference (SLTC 2010) Linköping 28-29 oktober 2010 (på engelska): [lekbot-sltc2010.pdf
  • En artikel som beskriver Lekbot och vår evaluering, presenterad på SLPAT 2011, 2nd Workshop on Speech and Language Processing for Assistive Technologies, Edinburgh 30 juli 2011: [lekbot-slpat2011.pdf]
  • Ett nyhetsinslag i TV4, 21 juni 2011: [tv4play, länken är död]
  • Ett nyhetsinslag i SVT Västnytt, 8 maj 2014: [svt.se]

Kontakt: lekbot "at" talkamatic.se

To the top

Page updated: 2014-05-09 10:14

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading