• Home
  • Publications by year

Publications by year

Year of publication: 2008
All authors Title Type Source
Devdatt Dubhashi, Olle Häggström A note on conditioning and stochastic domination for order statistics Scientific journal article - peer reviewed Journal of Applied Probability
BibTeX
Borislav Popov, Atanas Kiryakov, Krasimir Angelov, Danail Kozhuharov Co-occurrence and ranking of entities based on semantic annotation Scientific journal article - peer reviewed International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies
BibTeX
Year of publication: 2007
All authors Title Type Source
Jonas Lindh, Anders Eriksson Robustness of Long Time Measures of Fundamental Frequency Conference paper - peer reviewed In Proceedings of Interspeech 2007, Antwerp, Belgium.
BibTeX
Jonas Lindh Voxalys- a Pedagogical Praat Plugin for Voice Analysis. Conference paper - peer reviewed Proceedings of Fonetik 2007, TMH-QPSR, KTH, Stockholm
BibTeX
Benjamin Lyngfelt Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskan Scientific journal article - peer reviewed Språk och stil
BibTeX
Inger Lindberg, Sofie Johansson Kokkinakis, Margareta Holmegaard OrdiL - en korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år Conference paper - peer reviewed ASLAkonferens 2007
BibTeX
Inger Lindberg, Sofie Johansson Kokkinakis, Margareta Holmegaard Modeller för datorbaserad diagnos av ordförråd i andraspråket Scientific journal article - peer reviewed Nordandkonferens 2007
BibTeX
Sofie Johansson Kokkinakis Språkteknologiskt arbete i OrdiL-projektet i "OrdiL - en korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år." Monograph, book - edited
BibTeX
Inger Lindberg, Sofie Johansson Kokkinakis OrdiL - en korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år. Monograph, book - edited
BibTeX
Sofie Johansson Kokkinakis Språkteknologiskt arbete i OrdiL-projektet i "OrdiL - en korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år" Chapter in monograph, book OrdiL - En korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare del.
BibTeX
X
Loading