• Home
  • Publications by year

Publications by year

Year of publication: 2008
All authors Title Type Source
Jonas Lindh Robustness of Forced Alignment in a Forensic Context Conference paper - peer reviewed Proceedings of IAFPA2008, Lausanne, Switzerland
BibTeX
Sylvana Sofkova Hashemi, Ylva Hård af Segerstad The role of digital text creation in the writing of school children Conference paper - peer reviewed The second international DREAM conference: Digital Content Creation: Creativity, Competence, Critique, 18-20 September 2008, University of Southern Denmark, Odense, Denmark
BibTeX
Benjamin Lyngfelt Huvuddriven valens - konstruktionsdriven argumentstruktur? Scientific journal article - non peer reviewed NOG ORDAT? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008
BibTeX
Svetoslav Marinov Dependency-Based Syntactic Analysis of Bulgarian Doctoral thesis
BibTeX
Inger Lindberg, Sofie Johansson Kokkinakis Word Type Grouping in Secondary School Textbooks Conference paper - peer reviewed TALC (Teaching and Language Corpora) Conference, Lissabon, 2008
BibTeX
Sofie Johansson Kokkinakis Readability and Multilingualism Conference paper - non peer reviewed Scandinavian Conference of Linguistics, Uppsala, 1-3 October
BibTeX
Sofie Johansson Kokkinakis, Inger Lindberg A survey of words in Swedish Secondary School Textbooks and Multilingual students’ understanding. Conference paper - peer reviewed Conference workshop, Readability and Multilingualism, Scandinavian Conference of Linguistics
BibTeX
Sofie Johansson Kokkinakis En datorbaserad lexikalisk profil Chapter in monograph, book Festskrift till Sven-Göran Malmgren
BibTeX
Margareta Holmegaard, Sofie Johansson Kokkinakis Kunskapsrelaterat språk i läromedel och undervisning. Conference paper - peer reviewed SPRÅK OCH KUNSKAP I UTVECKLING, Göteborg, maj 2008
BibTeX
Margareta Holmegaard, Sofie Johansson Kokkinakis Måste man vara strömförande för att vara en bra ledare? Journal/newspaper article Lisetten, föreningstidning för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk
BibTeX
X
Loading