Publications by author

All authors Year of publication Title
Stina Ericsson, Cajsa Ottesjö 2015 ”Children play equally”. Assistant teachers’ and researchers’ interaction with children with and without language and cognitive disabilities in play with a robot
BibTeX
Stina Ericsson, Cajsa Ottesjö 2015 ”Children play equally”. Assistant teachers’ and researchers’ interaction with children with and without language and cognitive disabilities in play with a robot
BibTeX
Stina Ericsson, Cajsa Ottesjö 2014 Identiteten "jämlikt lekande barn" : Stödpersoner, pedagoger och forskare i interaktion med barn med och utan funktionsnedsättning
BibTeX
Stina Ericsson, Cajsa Ottesjö 2012 Att tilldela och motivera ansvar. Exempel från läkarsamtal med unga inom personcentrerad diabetesvård
BibTeX
Sture (vetenskaplig rådgivare) Allén, Daniel Berg, Sture Berg, Martin Gellerstam, Louise Holmer, Ann-Kristin Hult, Susanne Lindstrand, Sven Lövfors, Sven-Göran Malmgren, Christian Sjögreen, Emma Sköldberg, Lennart Tegner, Maria Toporowska Gronostaj 2009 Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. 1-2
BibTeX
Sucheta Ghosh, Giuseppe Riccardi, Richard Johansson 2012 Global Features for Shallow Discourse Parsing
BibTeX
Sucheta Ghosh, Richard Johansson, Giuseppe Riccardi, Sara Tonelli 2012 Improving the Recall of a Discourse Parser by Constraint-based Postprocessing
BibTeX
Sucheta Ghosh, Richard Johansson, Giuseppe Riccardi, Sara Tonelli 2011 Shallow Discourse Parsing with Conditional Random Fields
BibTeX
Sucheta Ghosh, Sara Tonelli, Giuseppe Riccardi, Richard Johansson 2011 End-to-End Discourse Parser Evaluation
BibTeX
Sucheta Ghosh, Sara Tonelli, Richard Johansson 2013 Mining Fine-grained Opinion Expressions with Shallow Parsing
BibTeX
X
Loading