Publications by author

All authors Year of publication Title
C. Mazurek, J. Pukacki, M. Kosiedowski, S. Trocha, M. Sullivan, H. Darbari, A. Saxena, R.R. Joshi, Devdatt Dubhashi, S. Thankaswamy, P.R. Brenner, S. Gesing, J. Nabrzyski, A. Srivastava 2014 Federated clouds for biomedical research: Integrating OpenStack for ICTBioMed
BibTeX
Cajsa Ottesjö 2015 Insamling och bearbetning av talspråksmaterial
BibTeX
Cajsa Ottesjö 2007 Önskelistor och sportlov – två kommunikativa projekt i ett informellt flerpersonssamtal. En studie i återgående praktiker och deras språkliga resurser i samta
BibTeX
Cajsa Ottesjö, Johan Gross 2013 ”för jag har börjat slarva lite med det”. Samtal på en pediatrisk diabetesmottagning
BibTeX
Cajsa Ottesjö, Johan Gross 2012 Samtal om ansvarsfördelning mellan läkare, (föräldrar) och tonåringar på en diabetesmottagning
BibTeX
Cameron Smith, Nigel Crook, Simon Dobnik, Daniel Charlton, Johan Boye, Stephen Pulman, Raul Santos de la Camara, Markku Turunen, David Benyon, Jay Bradley, Björn Gambäck, Preben Hansen, Oli Mival, Nick Webb, Marc Cavazza 2011 Interaction strategies for an affective conversational agent
BibTeX
Camilla Wide, Benjamin Lyngfelt 2009 Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter
BibTeX
Camilla Wide, Benjamin Lyngfelt 2009 Svenskan i Finland, grammatiken och konstruktionerna
BibTeX
Carina Carlund, Håkan Jansson, Sofie Johansson Kokkinakis, Julia Prentice, Judy Ribeck 2012 An academic word list for Swedish - a support for language learners in higher education
BibTeX
Carl-Henrik Gibson, Fredrik Johansson 2013 Landbaserad rening av barlastvatten, ett realistiskt alternativ för Göteborgs hamn? – Nuvarande situation och framtida förutsättningar
BibTeX
X
Loading