Automatisk generering av frågor som svensk text besvarar: ett informationssystem