• Home
  • Kunskapsrelaterat språk i läromedel och undervisning.

Kunskapsrelaterat språk i läromedel och undervisning.

Sourcetitle: 
SPRÅK OCH KUNSKAP I UTVECKLING, Göteborg, maj 2008
Year of publication: 
2008
PublicationType: 
Conference paper - peer reviewed

I wordshopen presenterar vi OrdiL-projektets arbete med bl.a. kategorisering av ord utifrån frekvens och spridning i läromedel. Deltagarna ger exempel på hur de arbetat med ord i läromdelstexter. OrdiL-gruppens utveckling av diagnostiska test för att analysera produktivt och receptivt ordförråd diskuteras. Ställer mångtydiga ord till problem? Är det viktigt att undervisa och testa kollokationer och synonymer? Vad mäter tester för kunskaper och vilken nytta kan lärare och elever ha av olika test och tillämpningar?

To the top

Page updated: 2012-01-30 14:03

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading