• Home
  • En datorbaserad lexikalisk profil

En datorbaserad lexikalisk profil

Sourcetitle: 
Festskrift till Sven-Göran Malmgren
Year of publication: 
2008
PublicationType: 
Chapter in monograph, book

När man inom forskningsområdet språkinlärning talar om lexikal kompetens strävar man ofta efter att beskriva olika aspekter av ordförrådet. Dessa kan vara ordförrådets storlek, bredd och djup. Denna artikel handlar om att använda en lexikalisk profil för att beskriva den produktiva delen av en språkbrukares ordförråd samt att ta reda på vilket ordförråd som krävs för att kunna läsa och förstå en text.

Sourcepages: 
8
To the top

Page updated: 2012-01-30 14:03

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading