• Home
  • Automatisk generering av frågor som svensk text besvarar: ett informationssystem

Automatisk generering av frågor som svensk text besvarar: ett informationssystem

Sourcetitle: 
Röster från Humanisten, 2010
Year of publication: 
2010
PublicationType: 
Journal/newspaper article

Vilken information kan en text sägas innehålla? Ett enkelt svar är ”de frågor som den besvarar.” I vilken grad går det i så fall att automatiskt generera dessa frågor och därmed programmera ett frågebesvarande informationssystem för svensk text?

Ett prototypsystem för denna uppgift har skapats som en del av ett avhandlingsprojekt inom språkteknologi. Det vore till exempel möjligt att vidareutveckla det system som här visas till en allmän teknisk tjänst, t.ex. webbaserad, som ger användare möjlighet att söka efter information med naturligt språk i en valfri digital text.

Denna text tar upp de allmänna förutsättningarna för automatisk generering av de frågor som en svensk text besvarar. Själva den teoretiska uppgiften har egenskaper som kan sägas vara lingvistiska eller informationsteoretiska. För att skapa det program som här beskrivs har dessutom naturligtvis en programmeringsinsats krävts, men denna kommer inte att tas upp här, den rent praktiska sidan av uppgiften är möjlig att lösa på många sätt.

http://www.hum.gu.se/samverkan/popularvetenskap/roster-fran-humanisten-2...

http://hdl.handle.net/2320/7176

http://www.hum.gu.se/samverkan/popularvetenskap/roster-fran-humanisten-2...

To the top

Page updated: 2012-01-30 14:02

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading