• Home
  • Amerikasvenskan förr och nu

Amerikasvenskan förr och nu

Sourcetitle: 
Norsk lingvistisk tidskrift
Year of publication: 
2012
PublicationType: 
Scientific journal article - peer reviewed

Denna artikel jämför dagens amerikasvenska med den som talades för 50 år sedan. Utifrån material som samlats in i Minnesota 2011 och material som samlades in under 1960-talet diskuteras dialektdrag, andraspråksdrag och, slutligen, vad som kan sägas utmärka den amerikasvenska som talas idag. Artikeln vill belysa ämnet ur flera möjliga infallsvinklar, blottlägga några av de processer som är inblandade och skissera några huvudlinjer i utvecklingen av amerikasvenskan.

Sourcepages: 
263-286
To the top

Page updated: 2013-01-07 10:23

Send as email
Print page
Show as pdf

X
Loading